Culte

El dissabte següent del 8 de Setembre, diada de la Mare de Déu de setembre, o el mateix dia si s’escau, és celebra a l’ermita una Eucaristía en motiu de la Marededéu trobada.

Originalment la celebració de la festa major del santuari de la Guia és duia a terme el dia 25 de març: (la Mare de Déu de Març; litúrgicament, solemnitat de l’Anunciació del Senyor)

Idioma